SG FIFA Virtual Pro League FIFA17 Season 3

Adroit League Tier 1

Sentinel League Tier 2

Guardian League Tier 2

Paladin League Tier 2

Cerberus League Tier 2